DORDA, Tomáš. Mobilní aplikace - Deník jako chat [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191475. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO