HÁBA, Jiří. Budování akceleračních struktur na GPU [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191481. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Starka.
Uložit do Citace PRO