UŽÍK, Vladimír. Statická analýza a vyhodnocení v jazyku C [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Dušan Kolář.

Uložit do Citace PRO