ŠVAČ, Dominik. Dvoudimensionální konečné automaty a jejich aplikace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191488. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO