RAJNOHA, Jan. Rámec pro tvorbu informačních systémů nad Universal Windows Platform [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191493. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.

Uložit do Citace PRO