SCHLÉGER, Richard. Informační systém pro řízení výroby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191574. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.
Uložit do Citace PRO