HOLUB, Ondřej. Mobilní aplikace pro rozvrhovaní disciplín na dětském táboře [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191580. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Milan Češka.
Uložit do Citace PRO