MAXA, Ondřej. Lepení PET-G 3D tištěných dílů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.
Uložit do Citace PRO