PALÁTOVÁ, Zuzana. Komparace součásti vyráběné technologií soustružení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO