MICHALOVÁ, Petra. Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191626. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.
Uložit do Citace PRO