ŠČASNOVIČ, Erik. Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191628. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kaštyl.
Uložit do Citace PRO