ZELENITCA, Darina. Design MIG/MAG svářečky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191636. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Sládek.
Uložit do Citace PRO