BARTÁK, Jan. Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Řiháček.
Uložit do Citace PRO