CACKOVÁ, Tereza. Náhrada trubkových výměníků tepla v CFD výpočtech proudění [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191639. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Vondál.
Uložit do Citace PRO