PETRASOVÁ, Zuzana. Koncepce integrovaných zařízení pro jednotky „waste-to-energy“ [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191640. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.
Uložit do Citace PRO