PLÁNKOVÁ, Tereza. Moderní technologické prvky pro trubkové výměníky tepla [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Jegla.
Uložit do Citace PRO