HEINZ, Pavel. Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO