ŠESTÁK, Jindřich. Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Tomáš Martínek.
Uložit do Citace PRO