FRÝZOVÁ, Sabina. Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191721. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jitka Zatočilová.
Uložit do Citace PRO