OBID, Daniel. Využití válcového dynamometru v automobilovém vývoji [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO