ŠVANDOVÁ, Ludmila. Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191748. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Viera Štoudková Růžičková.

Uložit do Citace PRO