KUNDÝSEK, Michal. Spojky automobilů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191770. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO