DOLEŽAL, Tomáš. Těhlice formulového vozu z hliníkové slitiny [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191774. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Michal Janoušek.

Uložit do Citace PRO