KRŠKA, Jan. Výroba hřídele parní turbíny [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191778. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO