BRŮŽA, Jaromír. Ovlivňování mikrostruktury polykomponentní slitiny připravené technikou SPS [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191810. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.
Uložit do Citace PRO