SVOBODOVÁ, Hana. Hodnocení maziv pro tváření. Online, Diplomová práce, vedoucí Zdeněk Lidmila. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191837. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO