JEVICKÁ, Barbora. Autonomní RC model lodi [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191849. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Daniel Zuth.
Uložit do Citace PRO