ŠVANDA, Ondřej. Software pro efektivní využití materiálu při 2D obrábění [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191851. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Stanislav Lang.
Uložit do Citace PRO