TOMÁNEK, Ladislav. Návrh konstrukce, výroba a ověření základních parametrů mobilní vodní piko turbíny [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191852. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.
Uložit do Citace PRO