HRUBÝ, Václav. Design městského jednostopého vozidla na elektrický pohon [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191866. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.

Uložit do Citace PRO