KUBÍČEK, Antonín. Vliv podmínek mechanického legování na kontaminaci práškových směsí a bulk materiálů [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Igor Moravčík.

Uložit do Citace PRO