PROCHÁZKA, Tomáš. Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Lošák.

Uložit do Citace PRO