TÁSLER, Jan. Příprava a vlastnosti transparentních polykrystalických keramických materiálů [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Karel Maca.
Uložit do Citace PRO