POUL, David. Využití železniční dopravy v oblasti odpadového hospodářství [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191881. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Gregor.
Uložit do Citace PRO