NOVÁKOVÁ, Soňa. Vliv prostředí na dynamické vlastnosti jednoduchých součástí [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.

Uložit do Citace PRO