POŽÁR, Vladimír. Hydraulické brzdné systémy [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191908. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Roman Klas.

Uložit do Citace PRO