ZREBNÝ, Radim. Hydrokinetické turbíny [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191910. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.

Uložit do Citace PRO