KOSTRHOUNOVÁ, Petra. Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Eva Konečná.

Uložit do Citace PRO