KURKOVÁ, Michaela. Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191919. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ondřej Urban.

Uložit do Citace PRO