ŠEMORA, Petr. Analýza robotických stavebnic [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191931. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Branislav Lacko.

Uložit do Citace PRO