POLÁK, Václav. Přídavné rýhovací zařízení stavebního stroje [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191934. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO