ŠPONIAROVÁ, Petra. Větrné elektrárny [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Kamil Řehák.

Uložit do Citace PRO