CHALOUPKA, Michal. Možnosti analytického řešení dopravních úloh materiálového toku [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191939. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO