PRCHALOVÁ, Michaela. Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191946. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Matej Harčarík.

Uložit do Citace PRO