KALLEROVÁ, Barbora. Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Matej Harčarík.
Uložit do Citace PRO