MIKULENKA, Karel. Energetická účinnost využití vodíku v dopravě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191956. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vopařil.
Uložit do Citace PRO