TRNOVEC, Šimon Peter. Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.

Uložit do Citace PRO