PIŇOS, Ondřej. Transport léčiv pomocí mikrobublin [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191964. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Rudolf.
Uložit do Citace PRO