TESAŘOVÁ, Tereza. Kontrolní plán tlakové nádoby [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191970. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jana Rozehnalová.
Uložit do Citace PRO