BENEŠ, Ondřej. Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/191972. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jana Rozehnalová.
Uložit do Citace PRO